Közös gyógyászat művészete. Természetgyógyászat

Öt taoista művészet

A hasmasszázs energetikai módszere A Nyugat vallásában az életerő ismeretlen fogalom. Egészen más a helyzet Indiában, ahol a megvilágosodás szoros kapcsolatban áll az életerővel kundalini. Az ázsiaiak számára a megvilágosodottság állapota a fényes, világító aurához, és nem a megtisztult lélekhez kapcsolódik, mint Nyugaton. Természetesen a nyugati világban sem teljesen ismeretlen a világító aura, amit itt glóriaként ábrázolt a művészet, de érdekes módon a nyugati ember soha nem járt utána, hogy mi az, ami világít.

Életerő és spiritualitás Szerencsére a Kelet és Nyugat közötti eszmecsere hatására változóban van az emberek gondolkodása, mára az életerő egyre fontosabb helyet foglal el spirituális életünkben. Katolikus papok keleti meditációs technikákat alkalmaznak, közülük egyesek nyíltan beszélnek a pránáról, mint isteni erőről.

Pedagógiai esték - Dr. Baráth Tibor: A vezetés tudománya és művészete

Az energetikai módszerek egyre nagyobb teret hódítanak a spirituális életben, pl. A közös gyógyászat művészete hátulütője, hogy van, aki úgy állítja be, mintha a megvilágosodás valami technikai dolog lenne, amit műszaki eljárásokkal is el lehet érni. Azt szeretnék, ha a misztikus tapasztalatok demokratikusak és könnyen elérhetők lennének. Ez közös gyógyászat művészete botorság, hiszen a megvilágosodás és a misztikus élmény csak mély lelki átalakulás és gyakorlás eredményeként valósítható meg.

Ennek ellenére az energetikai gyógymódok sokat segíthetnek ezen az úton.

közös gyógyászat művészete

Az energetikai gyógyászat egyre inkább megnyílik a spiritualitás előtt, bár eleinte nem sok köze volt hozzá. A legrégebbi energetikai orvoslási rendszer, a kínai orvoslás eredetileg nem tűzött ki maga elé semminemű spirituális célokat, kivéve talán azt a szerény konfuciánus ideát, hogy az ember éljen harmóniában a kozmosszal. Csak a hagyományos tibeti orvoslásban érhetjük tetten a vallásosságot, amelyben a buddhizmus és a kínai orvoslás szorosan összekovácsolódott. Energetikai módszer Samuel Hahnemann homeopátiás rendszere is.

Hahnemanntól meglehetősen távol állt a vallásosság, hiszen ő a francia felvilágosodás gyermekének tartotta magát.

Művészetterápia

A huszadik században, amikor dr. Reinhard Voll zseniális ötlete alapján közös glükózamin kondroitinnel 30 kapszulával hozták az elektroakupunktúrás méréseket a homeopátiával, először sikerült a homeopátiának a szervezet energiarendszerére gyakorolt hatását mérni, dokumentálni.

Más irányban fejlődött az ingázás művészete radiesztéziaamelyet a tizenkilencedik században főként katolikus papok, mint közös gyógyászat művészete. A vallásos impulzusok hatására az ingázás a spirituális fejlődéssel foglalkozó iskolák képviselői körében elterjedt. E folyamat csúcspontját az osztrák Rudolf Mlaker misztikus radiesztéziája képviselte.

Ő különböző ingatáblák segítségével meg tudta állapítani a vizsgált személy lelki fejlődési szintjét, csakráinak forgását, valamint aurájának fényességét. Angliában David Tanslely, a műszeres radiesztézia, másik nevén a radionika atyja szintén szintetizálni tudta a szervezet bioenergetikai rendszerét az egyén spirituális fejlettségi szintjével.

Az első irányzat, amely az elektromos akupunktúrás mérések mellett a Mora-terápiát és más biorezonanciás módszereket foglal magába, inkább az orvosok és a természettudományos irányultságú természetgyógyászok által képviselt szakterület. Az energetikai orvoslás második csoportjába azok az eljárások sorolhatók, amelyeket elsősorban érdeklődő laikusok és néhány természetgyógyász képvisel.

A radiesztéziát és a radionikát, mint eme irányzat két fontos módszerét már említettük, de meg kell említenünk, közös gyógyászat művészete a ízületi fájdalom ujjak okozza nincsenek éles határok, az eljárások ötvöződnek egymással. Jellemző erre a jelenségre, hogy a radionika módszere olyan bonyolult készülékekkel dolgozik, amelyek úgy is működnek, ha ezeket csak vázlatosan lerajzoljuk egy papírlapra, és így alkalmazzuk őket.

közös gyógyászat művészete

Itt tehát lényegében műszaki segédeszközökkel végzett szellemgyógyászatról van szó, a gondolatokat és a közös gyógyászat művészete erőket radionikus készülékek segítségével sűrítik, irányítják. A pszichoszomatikus energetika módszere a kineziológiára épül, és egy készülékre, valamint tesztampullákra támaszkodik.

Ez a gyógymód tehát a fentiekben említett orvos-természetgyógyászati módszerekhez áll közelebb, mint a radionikához és a radiesztéziához, azonban mégis jellemző rá a spirituális irányultság.

Releasing - Az elengedés művészete | TermészetGyógyász Magazin

Ezzel kapocsként működik az energetikai gyógyászat két tábora között. Hogyan tesztelhető a spiritualitás? Az emberi szervezeten átáramló energia és az egyén spirituális fejlettsége az ősi jógairodalom szerint szoros kapcsolatban áll.

Speciális diagnosztikai műszerrel ez igazolható. A magas rezgésű emberek, akiknél mind a négy auraszinten vitális, emocionális, mentális és kauzális maximális értéket mérünk, általában véve spirituálisan nyitottabbak, lelkileg érettebbek, mint az alacsonyabb rezgésű emberek. Különösen a kauzalitás értéke tükrözi a személy spirituális nyitottságát és érettségét. Ehhez tudni kell, hogy a kauzális a legmagasabb rezgésszintet, és az intuíciónak, a kreativitásnak, dinamikának, a gyógyító erőknek és a híres hatodik érzéknek helyet adó "mély tudatalattit" képviseli.

Ideszámítható a telepátia, az intuíció és az empátia képessége. Egy bizonyos kauzális szint felett meghatározott spirituális ideák meggyőződéssé válnak, közös gyógyászat művészete azért, mert az illető tudja azok igazát, ahelyett, hogy csak elvont módon hinne bennük.

Másrészt számos betegségre is igaz, hogy a lélek megtisztulásával, emelkedésével és fejlődésével járnak együtt.

közös gyógyászat művészete

Ennél azonban sokkal mélyebb hatású, és sokkal kevesebb szenvedéssel járó módszere e megtisztulásnak a lelki konfliktusok feloldása. Mindannyian hordozunk magunkban ilyen, feldolgozatlan konfliktusokat, amelyek központi szerepet játszanak a rossz közérzet térdgyulladás hypotermia következtében és abban, hogy fogékonyabbá válunk a testi betegségekre.

Széles terápiás spektrum áll rendelkezésünkre, amellyel e konfliktusokat feloldhatjuk: az imától a pszichoanalízisig, bár megjegyzendő, hogy sok eljárás hatása meglehetősen bizonytalan.

közös gyógyászat művészete

Spirituális krízisek bioenergetikai szemszögből Korábban a veszélyes spirituális praktikák gyakorlása csak beavatott kevesek kiváltsága volt. Tapasztalatból tudták, hogy bizonyos praktikák veszélyesek.

Óind írások óva intenek mindenkit attól, hogy idő előtt felébresszék a kundalini energiát. Ez az energia a medencében összesűrűsödve található, felébresztésekor robbanásszerűen felszökik a fejbe. A "felébresztés" meghatározott technikákkal, gyakorlatokkal érhető el.

Ha a jógatanuló spirituálisan még nem érett meg erre a lépésre, a kundalini felébredése elmezavart, súlyos esetben pedig halált okozhat. Gopi Krishna indiai tanító körül intenzív jógagyakorlással véletlenül felébresztette magában a szunnyadó kundalinit. Ezt követően számos egészségügyi panasza keletkezett. Ezeket, valamint a kundalini felébredésének váratlan és lehengerlő élményét naplóban örökítette meg, ami Nyugaton óriási feltűnést keltett.

Öt taoista művészet

Ő volt az első, aki arról tájékoztatta a széles közös gyógyászat művészete, hogy a jóga és más, hasonló praktikák nem csak előnyösek lehetnek, hanem komoly veszélyekkel is járnak. Az elmúlt néhány évtizedben - nem utolsósorban a hippimozgalomnak köszönhetően - számos olyan spirituális technika széles körben elterjedt, amelyet korábban csak beavatottak ismertek. Manapság nem nehéz eljutni olyan beavatásokra, amelyeken felébresztik a kundalinit, vagy ahol erős, intenzív lelki átalakulásokon mennek keresztül a résztvevők, lehetőleg minél hamarabb.

A rendezvények szervezőit pedig egyáltalán nem érdekli, hogy a hallgatóság tagjai készen állnak-e ilyen természetű élmények átélésére, lelkileg, mentálisan kellőképpen stabilak-e.

A szuperérzékeny műszerekhez hasonlóan az erős pszichoenergetikai hatásokra hevesen és tartósan reagálnak. A magas kauzális értékkel bíró embereket nagyon óvatosan kell kezelni, mielőtt bárki spirituális technikákba bocsátkozna, ismerje meg saját kauzális mutatóját. A nagy konfliktusokat általában bizonyos praktikák aktiválják, ezért a külső energialökés nem csak az adott személyt stimulálja, hanem egyúttal belső lelki blokádjait is.

Hasonló folyamatokat, bár sokkal gyengébb formában, a Hellinger-féle családállításos módszernél is megfigyelhetünk. Éppen ezért mindenkinél csak akkor ajánlatos aktiválni a belső energiákat, ha már előzőleg megoldották aktív belső konfliktusaikat.

Képiség és gyógyászat a magasművészet és népi kultúra között

Sőt, egy lépéssel továbbmehetünk, ajánlatos a latens, nyugvó, tudatalatti konfliktusokat is rendezni, mivel az energiabevitel ezeket is aktiválhatja. Ez összhangban áll közös gyógyászat művészete spirituális iskola tanításával, amelyek ajánlják, hogy a beavatás előtt a tanuló tisztuljon meg testileg és lelkileg egyaránt.

Az erős pszichoenergetikai transzformációk minden, lelkileg labilis emberre nézve veszélyesek lehetnek, függetlenül attól, milyen belső konfliktusokkal küzd, vagy milyen kauzális érték mérhető nála.

Természetesen egy-egy beavatás vagy foglalkozás előtt nem lehet a hallgatóság minden tagjánál részletes és bonyolult pszichológiai és személyiségteszteket a kézízület fájdalmától, az oktatóknak, terapeutáknak azonban felelősséget kellene érezniük tanítványaikkal, hallgatóságukkal szemben, és legalább egy rövid elbeszélgetés segítségével ki kellene szűrniük a lelkileg labilis embereket. Sajnos manapság a legtöbben megelégednek a hallgatók aláírásával, amivel igazolják, hogy vállalják a foglalkozás kockázatát, és ami pusztán az előadót védi meg a jogi következményektől.

Bizonyos mágikus eljárások különösen veszélyesek. Pszichoenergetikai úton egyes iskolák potenciálisan veszélyes szellemlényeket képesek előhívni közös gyógyászat művészete megteremteni. Korábban ezt a jelenséget démonokkal és megszállottsággal magyarázták.

Ez nem mese, nagyon is valóságos jelenségről van szó, amit minden szellemgyógyász és pszichoenergiával foglalkozó szakember igazol. A legnagyobb veszélyt a tagjaikat rabszolgaként függőségben tartó szekták és a fekete mágiával foglalkozó iskolák és praktikák jelentik.

Ezekkel szemben gyakran még a tömjénnel, az isteni fény vizualizálásával és imákkal végzett ördögűzés is hatástalannak bizonyul. Az ilyen praktikák áldozatai általában kiszolgáltatott bábokká válnak, akik nehezen szabadulnak a mágikus kötöttségekből, csapdákból. Még a mestereknek is szükségük van külső segítségre, pszichoenergetikai tesztekre, hogy kiszűrjék az alkalmatlan, még nem kellőképpen felkészült tanítványokat. A legtöbb spirituális technikát, valamint energetikai segédeszközöket pl.

A rossz tapasztalatok arra közös gyógyászat művészete következtetni, hogy a menovazin ízületi fájdalmak értékelésére ártalmatlannak tekintett praktikák is komoly, mély hatású technikák, amelyek, mint minden szerszám, helytelenül alkalmazva súlyos sérüléseket okozhatnak. A felelősség minden esetben a mestert, tanítót, előadót, trénert, oktatót stb.

Az ilyen egyéneket mindenekelőtt stabilizálni kell, mielőtt komoly pszichoenergetikai hatásoknak tennénk ki őket.

Érdekescikkek